SMT jest spółką notowaną na GPW


SMT SA (dawniej Grupa ADV) powstała w 2000 roku. W październiku 2007 roku spółka debiutowała na rynku NewConnect, a od kwietnia 2011 roku akcje SMT są notowane na rynku podstawowym GPW w Warszawie.KALENDARIUM


29.02.2016 r.
Publikacja skonsolidowanego
raportu 
a IV kwartał 2015 roku

iAlbatros – najdynamiczniej rozwijające się aktywo w grupie kapitałowej

Spółka zależna, założona w 2010 roku, wdraża technologię rezerwacji hotelowych dla biznesu w modelu SaaS. Zarząd SMT SA pragnie skupić się na działalności biznesowej w obszarze Business Travel, w szczególności na dostarczaniu technologii pod marką iAlbatros na rynek globalny. Poznaj strategię grupy kapitałowej SMT SA

Aktualności

Moncef-Khanfir_nowy_prezes

Moncef Khanfir nowym Prezesem Zarządu SMT SA

Rada Nadzorcza SMT SA mianowała Moncefa Khanfira – dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu – na stanowisko Prezesa Zarządu. Zastąpił on Konrada Pankiewicza.

albaros-01-01

SMT jedynym właścicielem spółki iAlbatros

Zarząd SMT SA nabył 199 698 akcji iAlbatros. Obecnie Grupa Kapitałowa posiada pakiet 100% najbardziej dynamicznie rozwijającej się spółki w swoim portfolio.

l.inten. z Havas

iAlbatros blisko kontraktu na 150 mln euro rocznie

iAlbatros podpisał list intencyjny z francuską agencją podróży Havas Voyages. Szacowana wartość rezerwacji będzie stopniowo wzrastała od 50 mln do 150 mln euro rocznie.

albaros-01-01

Zwiększenie wartości umowy do 11,8 mln euro

iAlbatros SAS rozszerzyła współpracę z francuskim biurem podróży Globeo Travel. W 2013 roku szacowana roczna wartość kontraktu wynosiła 3,5 mln euro, a obecnie wzrosła do 11,8 mln.

albaros-01-01

iAlbatros ma nowy kontrakt na 5 mln Euro

4-letni kontrakt z francuską instytucją badawczą IRD na wdrożenie technologii rezerwacji hotelowych. Współpraca rozpocznie się 1 listopada 2015.

logo_smt1

SMT SA sprzedaje SMT Software Services

Kupującym jest Polish Enterprise Fund VII, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors. Łączna wartość transakcji wyniesie 169 mln zł.


Facebook
Twitter